جناب آقای سجاد صالحی‌پور، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و پژوهشگر محترم همکار با واحد توسعه تحقیقات بالینی کوثر دانشگاه علوم پزشکی سمنان مخترع دستگاه اندازه‌گیری درجه حرارت به صورت مستمر موفق به کسب مدال طلا در مسابقه بین‌المللی اختراعات و نوآوری ۲۰۲۳ به میزبانی کشور سوئیس شدند.

 

شرح مختصری از اختراع

اختراع دستگاه اندازه‌گیری درجه حرارت به صورت مستمر، قابلیت اندازه‌گیری درجه حرارت بدن را به صورت مستمر با قرار دادن یک سنسور حرارتی در زیر بغل بیمار دارد. با وجود کمبود نیروی پرستار در ایران می‌توان به یکی از مشکلات اصلی پرستاران در بیمارستان به ویژه در بخش‌های NICU و اطفال به کنترل علائم حیاتی به ویژه دمای بدن به روش دقیق و در بازه زمانی منظم به جهت کنترل آن اشاره کرداز طرفی به صورت معمول از دماسنج جیوه‌ای استفاده می‌شود که خطر شکستن آن برای اطفال مطرح استاین دستگاه قابلیت پردازش کنترل درجه حرارت در هر ثانیه را دارد و می‌تواند درجه حرارت بیمار را به صورت مستمر به کامپیوتر ایستگاه پرستاری ارسال نماید و در صورتی که درجه حرارت بیمار از طیف طبیعی خود خارج شده باشد؛ علاوه بر قابلیت نمایش بر روی مانیتور‌؛ قابلیت اعلام صوتی با ذکر نام تخت بیمار را هم دارد تا در صورتی که پرستار بخش اگر متوجه مانیتور کامپیوتر نیست؛ بتواند اقدامات درمانی را با شنیدن هشدار افزایش یا کاهش درجه حرارت تخت مورد نظر در اسرع وقت انجام دهداز طرفی یکی از مشکلات مادران، پایش و کنترل درجه حرارت فرزند خود در زمان تزریق واکسن یا بیماری همچون سرماخوردگی می‌باشد که این دستگاه قابلیت هشدار و ارسال میزان تب به تلفن همراه مادر با بیان کم یا زیاد شدن درجه حرارت را دارد.

 

 

 

جناب آقای رامتین نادریان، دانشجوی رشته پزشکی و پژوهشگر محترم همکار با واحد توسعه تحقیقات بالینی کوثر دانشگاه علوم پزشکی سمنان مخترع

"فرآیند و سیستم التراسونیک اندازه گیری وضعیت فشار خون در قلب و در شریان براکیال جهت مراقبت های بهداشتی و تشخیص سریع اختلالات قلبی و
عروقی بدون کاربرد کاف" موفق به کسب مدال نقره در مسابقه بین‌المللی اختراعات و نوآوری ۲۰۲۳ به میزبانی کشور سوئیس شدند.

 

شرح مختصری از اختراع

 

روش و سیستم التراسونیک اندازه‌گیری وضعیت فشار خون در قلب و در شریان براکیال جهت مراقبت‌های بهداشتی و تشخیص سریع اختلالات قلبی و عروقی بدون کاربرد کاف در زمینه کاربرد سنسور التراسونیک جهت ارزیابی و اندازه‌گیری فشار خون می‌باشد. از آن جایی که مشکلات و اختلالات قلبی عروقی، در طیف قابل توجهی از افراد شایع بوده و کنترل مداوم آن از ضروریات مراقبت‌های بهداشتی است، تعیین فشار خون در روش‌های مرسوم تنها از ناحیه بازو به اغلب انجام می‌شود و صرفا فشار سیستولیک و دیاستولیک اندازه‌گیری می‌شود، بنابراین لزوم پرداختن به آن با تجمیع داده‌های عملکردی توام در شریان و در قلب جهت بررسی عمیق‌تر برای متخصص مراقبت بهداشتی و ا برای خود و اطرافیان وی قابل بررسی است. بر اساس این ماژول الکترونیکی سنسور التراسوند در مدار الکتریکی سیستم اندازه‌گیری وضعیت فشار خون در قلب و در شریان براکیال همزمان برای یک فرد می‌باشد که بر اساس پردازش الکترونیکی داده‌های خام سنسور التراسوند و محاسبات ریاضی عملکرد فیزیکی خون و اندامک‌ها بر اساس داده‌های خام رسیده در خصوص مقادیر هر شاخص می‌باشد. اطلاعات محاسبه شده حاصل از آن، اندازه‌گیری صدا و اندازه‌گیری فشار خون سیستول/دیاستول و ذخیره سازی آن در تقویم درمانی متخصص و حتی کاربرد لحظه‌ایی ایشان در محیط درمانی ، در تشخیص شرایط و مسیر درمان، کمک نماید. 6 گام در روش این اختراع عبارت اند از: 1. تشکیل پرونده (قد، سن، جنسیت) فرد یا افراد 2. دریافت داده‌های الکترونیکی 3. پردازشگر مرکزی 4. ذخیره‌سازی در حافظه 5. نمایش اطلاعات لحظه ایی از وضعیت فشار خون و عملکرد رگ و قلب 6. ارسال پیام اتوماتیک و تنظیم شده 7. خلاصه گزارش و گزارش کامل است