معرفی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کوثر

در نظام سلامت و درمان ایران با توجه به ویژگی­ های ادغام آموزش و درمان پزشکی، مسئولیت و توان پژوهشی در یکجا تجمع یافته که با استفاده از این فرصت می‌توان منابع را مدیریت و پژوهش را در بخش بهداشت و درمان کشور هدایت کرد. 

تلاش جهت توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش  موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان ها و اعضای هیئت علمی دربیمارستانهای آموزشی درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. بر این اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستان ها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستان‌های آموزشی زیر نظر معاون پژوهشی بیمارستان تشکیل گردید. در همین راستا با تصویب آیین نامه و اساس نامه تاسیس مراکز و واحدهای توسعه تحقیقات بالینی مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی در چهارصدوسی و پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان مورخ 1393/2/8، مرکز توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر از ابتدای مرداد ماه سال 1393 فعالیت خود را با هدف توانمند‌سازی و فرهنگ‌ سازی پژوهشی در بخش‌های بالینی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان آغاز کرد.

 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کوثر با مساحت تقریبی 60 متر مربع در طبقه دوم بیمارستان کوثر واقع شده است که شامل اتاق جلسات و مشاوره، واحد اداری و کتابخانه است. همچنین این مرکز مجهز به دو کامپیوتر و یک لپ تاپ و ویدئو پرژکتور جهت انجام امور پژوهشی پژوهشگران می باشد.

در تلاشیم با بکارگیری و اجرای برنامه های مرکز مسیر اعتلای جایگاه واقعی پژوهش‌های کاربردی،‌ به منظور دست یابی به عدالت در سلامت جامعه ، را هموار نمائیم.

امید است که با یاری خداوند متعال و تلاش روزافزون پژوهش گران عزیز این مرکز و یاری محققین گرامی در سایر مراکز تحقیقاتی و عنایت مسئولین محترم این مرکز بتواند روز به روز گامی مؤثر در پیش برد اهداف عالی خود در جهت خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی بر دارد.

 

 آدرس وابستگی
واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی کوثر، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
Affiliation
Clinical Research Development Unit, Kowsar Educational, Research and Therapeutic Hospital, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran