ترجمان دانش - تازه های پژوهشی

تولید، تبادل و به کاربرد رساندن دانش مبتنی بر شواهد از طریق مجموعه تعامل بین تولید کنندگان دانش و تصمیم گیرندگان با لزوم رعایت اخلاق ترجمان دانش می باشد. این اقدامات در جهت بکارگیری روش های موثر و کارآمدتر در ارایه خدمات و فرآورده ها با هدف بهبود سلامت یا تقویت نظام خدمات سلامت انجام می شود. به عبارتی دیگر ترجمان دانش انتقال نتایج پژوهش به محل واقعی آن هاست.

رسالت ترجمان دانش

- تعامل بین تولید کنندگان دانش و تصمیم گیرندگان(مانند ارایه دهندگان خدمات، سیاست گذاران، مدیران و مردم) برای به کاربرد رساندن دانش.

-  ارزیابی، ترجمه و انتشار دانش حاصل از پژوهش های انجام گرفته در جهت ارتقای آگاهی، مهارت و تغییر رفتار در مخاطبین در راستای بهبود سلامت جامعه.

اهداف ترجمان دانش

  • پایه ریزی و توسعه دانش مذکور در دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  • بکارگیری دانش حاصل از منابع مختلف از جمله یافته  های پژوهشی
  • انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی پایان یافته دانشگاه با استفاده از فرآیند ترجمان دانش
  • تهیه محتوای مناسب حاصل از دانش تولید شده در دانشگاه برای گروه مخاطبین و ذینفعان
  • نشست های آموزشی مانند برگزاری کارگاه جهت آموزش اعضای هیئت علمی و پژوهشگران برای استفاده از مهارت های ترجمان دانش در انجام طرح های تحقیقاتی

 

تازه های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

توجه به مشکلات رفتاری انطباقی در کودکان و نوجوانان با فلج مغزی ضروری است.

استفاده از آنتی اکسیدان CAPE موجود در عسل در بهبودی پارکینسون اثر دارد.

از عصاره نعنا و بابونه می توان در کاهش حجم باقیمانده معده بیماران استفاده نمود.

متوسط دریافت انرژی و پروتئین در بیماران همودیالیزی استان سمنان نسبت به مقادیر توصیه شده کمتر می باشد.

تجویز خوراکی MOG به عنوان پیشگیری و درمان می تواند به طور موثر پیشرفت انسفالو میلیت خودایمن تجربی را کنترل کند.

کاهش بیان ژن های MUTYH و KLF6 می تواند به عنوان تومور مارکری برای سرطان کولورکتال مورد استفاده قرار گیرد.

کروسین در کاهش و بهبود علایم بیماری آنسفالومیلیت خودایمنی تجربی موثر است.

وضعیت ساختمان های مسکونی شهر دامغان از نظر استاندارد غلظت گاز رادن مناسب می باشد.

ترکیب بربرین استفاده شده در موش های مبتلا به بیماری EAE توانایی کاهش علائم بیماری و بهبود روند بیماری را دارا می باشد.

پرپولیس می تواند در پیشگیری از بروز پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقی موثر باشد.

هویت حرفه ای دانشجویان پرستاری با داشتن علاقه و انگیزه، ممارست در تمرین بالینی و تحصیل افزایش می یابد.

سسامول می تواند موجب ترمیم و بهبودی عصب سیاتیک آسیب دیده موش سفید بزرگ آزمایشگاهی گردد.

توجه به تخلیه روانی می تواند به تاب آوری کارکنان در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی کمک نمایند.

گیرنده های گلوکوکورتیکوئیدی (نه مینرالوکورتیکوئید) بیشتر در ناحیه خلفی هیپوکمپ نقش مهم تری را در بازتثبیت حافظه ترس بازی می کنند.

داربست متخلخل پلی لاکتیک اسید، ژلاتین-نانوهیدروکسی اپتایت و پلاسمای غنی از پلاکت قابلیت بازسازی استخوان را دارد.

سطح بالایی از مقاومت آنتی بیوتیکی در بین کلبسیلا پنومونیه از بیماران عفونت های مجاری ادراری (UTI) مشاهده شد.

استفاده از داروهای بیولوژیک از جمله ایمونوتوکسین ها می تواند بطور اختصاصی سبب مرگ سلول های توموری شود.

میزان بروز لوسمی در ایران پایین تر از کشورهای توسعه یافته و مشابه کشورهای در حال توسعه می باشد.

استفاده از برنامه های تلفن همراه در حوزه نوزاد نارس جهت آموزش، توانمند کردن و مشارکت فعال والدین در مراقبت از نوزاد تاثیر دارد.

مصرف میوه جات و سبزیجات در کاهش وزن موثر نیست.