1-  بررسی توزیع شادکامی و عوامل شغلی مؤثر بر آن در کارکنان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر

2- ارزیابی سطوح مواجهه پرسنل درمانی و غیر درمانی با بیوآئروسول­های موجود در هوای محیط کار و مقایسه­ی آن با حدود مجاز مواجهه در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر شهرستان سمنان

3- بررسی سندرم ساختمان بیمار و فاکتورهای وابسته به آن در بیمارستان کوثر در سال­های 96-1395

مقایسه اثر ساکشن لوله تراشه به روش سیستم باز و سیستم بسته بر شدت درد بیماران مبتلا به آسیب های تروماتیک مغزی تحت تهویه مکانیکی

5- بررسی سطح درمانی (سرمی و ادراری) ونکومایسین در بیماران CKD و ارتباط آن با عوارض دارویی آن

6-مقایسه‌ی UF modeling و فیلتراسیون ساده بر میزان اکسیژن شریانی و فشار خون در دیالیز بیماران دیالیزی مزمن

7- بررسی بین افسردگی و شاخص کنترل قند خون در بیماران دیابتی

8- بررسی پارامترهای سلول های خونی و شمارش کامل سلول های خونی در بیماران دیابتی

9- بررسی تاثیر مصرف بلند مدت استاتین بر کاهش مرگ و میر ناشی از کووید

10-شاخص های انتروپومتریک در بیماران دیابتی

11- آیا کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان دوقلوی ایرانی شایع تر است؟