دکتر داوود عرب

معاون  پژوهشی  بیمارستان کوثر

رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کوثر  

فلوشیپ جراحی درون‌بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)

 دانشیار گروه جراحی 

علم‌سنجی

CV

SCOPUS

Google scholar

  راه های ارتباطی

   ایمیل: drdavoodarab@yahoo.com

  شماره تلفن: 02333437836

 آدرس: سمنان - شهرک گلستان - مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر- واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

 کد پستی:351989951  

 نمابر: 02333437836  

 

رئیس واحد