برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان " روش تحقیق "

از سری دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی

 

با همکاری مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کوثر

 

مدرس:

دکتر مجید میرمحمدخانی

دکتر سجاد رحیمی

 

 گروه هدف: اعضای محترم هیات علمی

زمان برگزاری: دوشنبه   مورخ   1400/05/25ساعت 8:30

لینک ثبت نام :

http://rtvc.semums.ac.ir/Registration-of-research-method-workshop

لینک مشاهده فیلم ضبط شده کارگاه (رمز ورود srcsemums)