شماره
طرح

عنوان طرح

مجریان

مبلغ طرح (به ریال)

1735

بررسی اثر مکمل یاری آلگومد، دمنوش پونه، بابونه، پنیرک و ختمی بر شدت و پیامدهای بیماری کرونا ویروس COVID-19

دکتر رحیمه اسکندریان

44656000

1764

بررسی سطح سرمی anti Tpo در بیماران مبتلا به سرطان پستان و مقایسه آن با گروه کنترل و ارتباط آن با فاکتورهای آزمایشگاهی و بالینی پیش آگهی دهنده در استان سمنان در سال های 1398 و 1399

دکتر الهه جندقی، قباد رحیمی برنجستانکی و ...

66125010

1780

بررسی ارتباط بین سابقه بیماریهای کلیوی با یافته های بالینی و مدت زمان بستری در بیماران مبتلا به کووید-19 در بیمارستان های سمنان

دکتر آنا عبدالشاهی

13325000

1785

مطالعه اثرات درمانی و ضد التهابی پروبیوتیک ساکارومایسس سروزیه در بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان

دکتر بهادر باقری، دکتر محبوبه دربان

119980000

1801

بررسی اثر مکمل عصاره رز دمشقی یا گلاب در بهبودی بیماران مبتلا به COVID-19 مراجعه کننده به بیمارستان کوثر :
 یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دکتر فرهاد ملک، دکتر اکرم علیزاده

17540000

1815

مقایسه تاثیر کتورولاک وریدی و فنتانیل وریدی در تسکین درد بیماران مبتلا به کولیک کلیوی

دکتر داود عرب، دکتر آرش اردستانی

25788000

1817

مقایسه UF modeling و فیلتراسیون ساده در دیالیز بیماران دیالیزی مزمن و میزان اکسیژن شریانی خون

دکتر محمد معماریان، دکتر ملیحه یارمحمدی

28087500

1828

مقایسه سطح سرمی سروتونین بیماران غیر دیابتی  با بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک کوثر سمنان در سال 1400

مجید فروتن

70000000

1848

مقایسه اثرات  دکسمدتومیدین و پروپوفول بر سطح سرمی S100B  و NSE در بیماران تروماتیک مغزی :یک کار آزمایی بالینی تصادفی شده در بیماران بیمارستان کوثر در سال  1399

دکتر بهادر باقری، دکتر محمد فروزش فرد

94000000