در حاشیه دومین رویداد استارت آپ سلامت، مدرسه مجازی مقدماتی فناروانه از تاریخ 21 شهریورماه تا 15 مهرماه 1402 از ساعت 17 تا 19 در قالب دو مجموعه کارگاه های اختراع و کارگاه های کارآفرینی با همکاری مرکز رشد فناوری سلامت، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کوثر سمنان،کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، انجمن کسب و کار دانشکده علوم پزشکی سیرجان، کانون کارآفرینی خلیج پارس دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران برگزار می شود.

 

فایل های مرتبط با اسلاید های آموزشی بدلیل عدم اجازه اساتید بارگذاری نمی شود.