مریم همتی

کارشناس پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کوثر  

کارشناسی  روانشناسی بالینی

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

  راه های ارتباطی

   ایمیلmaryam.hemati.b60@gmail.com

 

  شماره تلفن: 02333437836

 آدرس: سمنان - شهرک گلستان - مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر- واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

 کد پستی:351989951  

 نمابر: 02333437836