کارگاه ENDnote

،با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی

 

کتابخانه بیمارستان کوثر و دفتر یوسرن دانشگاه

 

زمان برگزاری: سه شنبه 1401/09/30

             ساعت 12:30-11:00

 

لینک شرکت:     https://eduvc1.semum.ac.ir/usern

 

 

محل برگزاری: سالن دانش بیمارستان کوثر