صد و بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر                                                              

 

صد و بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 24/1/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی ، دکتر آرش اردستانی ، دکتر مجید میر محمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر علیرضا پیمان فر/ دکتر رسول بهارلو/ مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 

 •  پروپوزال به راهنمایی  دکتر مهدی یاراحمدی  به شماره 4_686 پایان نامه اینترنی محمد تقی قربانیان  با عنوان  بررسی علل رضایت شخصی در بخش اورژانس بیمارستان کوثر سمنان در نیمه اول سال 1400 "
 • پروپوزال به راهنمایی  نیلوفر صفایی  به شماره 369_15پایان نامه اینترنی ریحانه کفیلی  با عنوان  "بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی و اختلال اضطرابی فراگیر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان .... "

 

صد و بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر   

صد و بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 07/02/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی ، دکتر آرش اردستانی ، دکتر مجید میر محمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر علیرضا پیمان فر/ دکتر رسول بهارلو/ مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر آتوسا نجم الدین  به شماره 24_ 252پایان نامه اینترنی حانیه ابراهیمیان  با عنوان   "بررسی کارکردهای عصبی روانشناختی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان  "
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر محمد فروزش فرد  به شماره 122_35پایان نامه رزیدنتی همایون دانشگر  با عنوان  " بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر جلوگیری از لیز گلبول های قرمز خون در بیماران تحت بای پس قلبی ریوی  بیمارستان کوثر سمنان سال 1400"

صد و بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر 

صد و بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 28/2/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی ، دکتر آرش اردستانی ، دکتر رسول بهارلو، دکتر مجید میر محمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر علیرضا پیمان فر/ مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر فرحناز قهرمانفرد  به شماره 19_ 32پایان نامه اینترنی نگار عمادالدین  با عنوان   " بررسی ارتباط ANA و آنتی بادی ضد dsDNA  با مرحله بیماری در بیماران مبتلا به کانسرهای دستگاه گوارشی ( کانسر معده ، مری ، روده  ی باریک و کولورکتال) در بیماران مراجعه کننده به  بیمارستان کوثر شهر سمنان بین سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰"

صد و بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر 

صد و بیست و هفتمین ، جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 9/3/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر آرش اردستانی ، دکتر محمد امیر سرابی، دکتر رسول بهارلو، دکتر مجید میر محمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، / مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتربهناز بهنام  به شماره ......پایان نامه اینترنی بهاره عبیری  با عنوان   "  بررسی شیوع اعتیاد به فضای مجازی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1400 در زمان اپیدمی کووید 19"
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر رسول بهارلو به شماره ......پایان نامه رزیدنتی نگین خالصی  با عنوان   "  بررسی میزان بیان تمایز سلول های Th1/Th2/Th17/Treg در خون بیماران مبتلا به COVID-19 و ارتباط آن با علائم بالینی "

صد و بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر 

صد و بیست و هشتمین ،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 23/3/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر آرش اردستانی ، دکتر محمد امیر سرابی، دکتر رسول بهارلو، دکتر مجید میر محمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، / مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکترآنا عبدالشاهی  به شماره20_170 پایان نامه اینترنی حسام ال بویه  با عنوان   "  بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های اشریشیاکلی عامل عفونت مجاری ادراری در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشت تدین سمنان در سال 1399"

صد و بیست و نهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر 

صد و بیست و نهمین ،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 13/4/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر آرش اردستانی ، دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میر محمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، / مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکترمجید فروتن  به شماره325_-20 پایان نامه اینترنی ریحانه همتی  با عنوان "مقایسه کیفیت زندگی و وضعیت شناختی سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو و سالمندان غیر دیابتی مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر سمنان"

صد و سی امین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و سی امین ،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 3/5/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر آرش اردستانی ، دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میر محمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، / مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکترمحمد فروزش فرد  به شماره122_-37 پایان نامه اینترنی درسا نصیری  با عنوان " بررسی عوارض حین و بعد  از عمل جراحی بر روی بیماران کرونایی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان کوثر سمنان در سال 1400- 1401"
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر آتوسا نجم الدین  به شماره_- پایان نامه اینترنی  محمد صالح موحد  با عنوان " برآورد سطح سرمی روی در مبتلایان به کم کاری تیرویید و پرکاری تیرویید "

صد و سی و یکمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و سی و یکمین ،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 10/5/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: ، دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میر محمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر علیرضا پیمان فر/ مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر معصومه بیطرف  به شماره_- پایان نامه اینترنی فاطمه جندقیان  با عنوان : بررسی  میزان افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک کوثر سمنان و بیماران بستری در بیمارستان کوثر سمنان و ارتباط آن با میزان کنترل قند خون (هموگلوبین گلیکوزیله) از تابستان 1400  تا تابستان 1401"

صد و سی و دومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و سی و دومین ،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 17/5/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: ، دکتر محمد امیر سرابی، دکتر ارش اردستانی زاده، دکتر مجید میر محمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر رسول بهارلو / مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر نیلوفر صفایی  به شماره_10- 369پایان نامه اینترنی مصطفی سعیدی پناه  با عنوان : بررسی تاثیر پاندمی COVID19 بر سبک زندگی کارآموزان و کارورزان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال ۱۳۹۹"
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر کامران قدس  به شماره_- پایان نامه اینترنی محمد امیر تدینی با عنوان : بررسی بیومارکرهای خونی، نتایج و عوارض اندآرترکتومی عروق کرونر در بیماران تحت جراحی بایپس عروق کرونر در بیمارستان کوثر سمنان و مقایسه آن با گروهی که تحت عمل اندآرترکتومی قرار نگرفتند: بین سال‌های 96-1391"

صد و سی و سومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر                                                        

صد و سی و سومین ،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 24/5/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: ، دکتر محمد امیر سرابی، دکتر ارش اردستانی زاده، دکتر مجید میر محمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر رسول بهارلو / مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر علیرضا پیمانفر  به شماره_- پایان نامه اینترنی رضا مسروری  با عنوانبررسی شیوع افسردگی و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران با سوء هاضمه عملکردی مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان کوثر سمنان ( سال 1400)
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر نیلوفر صفایی  به شماره_11-369 پایان نامه اینترنی امیرچگینی با عنوان : بررسی شدت اختلال جسمانی سازی در دانش آموزان دبیرستان های شهر سمنان (سال  تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)"

صد و سی و چهارمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و سی و چهارمین ،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 24/5/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: ، دکتر محمد امیر سرابی، دکتر ارش اردستانی زاده، دکتر مجید میر محمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر رسول بهارلو / مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر نیلوفر صفایی  به شماره_7-369 پایان نامه اینترنی شایان نوراللهی  با عنوانبررسی شیوع خشونت علیه پرسنل اورژانس بیمارستان آموزشی کوثر شهر سمنان در سال 1400"

صد و سی و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و سی و ششمین ،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 14/6/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: ، دکتر محمد امیر سرابی، دکتر ارش اردستانی زاده، دکتر مجید میر محمدخانی، دکتر کامران قدس، ، دکتر رسول بهارلو / مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر مجید فروتن  به شماره28-325پایان نامه رزیدنتی مهدی شیری مصلح آبادی  با عنوانبررسی ارتباط بین هموگلوبین A1c با میزان پروفایل چربی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان کوثر سمنان طی سال 1400"
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر رامین طاهری  به شماره31-29پایان نامه اینترنی طلیعه رسولی نژاد  با عنوانبررسی شیوع بیماری های پوستی شغلی در پرسنل درمان بخش های کرونا بیمارستان کوثر سمنان در سال 1400"

صد و سی و هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و سی و هفتمین ،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 21/6/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: ، دکتر محمد امیر سرابی، دکتر ارش اردستانی زاده، دکتر مجید میر محمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر رسول بهارلو / دکتر علیرضا پیمان فر، مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر حمیدرضا همتی  به شماره/-/پایان نامه اینترنی الهه ناصر خیل  با عنوان بررسی اپیدمیولوژی ترومای شکم در بیمارستان کوثر سمنان  درسال1398-1400
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر علیرضا پیمان فر  به شماره2-426پایان نامه اینترنی الناز فاضل ولی پور  با عنوانبررسی شیوع آنمی فقرآهن در بیماران مبتلا به زخم پپتیک مراجعه کننده به کلینیک مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان (1400-1399)"

صد و سی و هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و سی و هشتمین ،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 28/06/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: ، دکتر محمد امیر سرابی، دکتر ارش اردستانی زاده، دکتر مجید میر محمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر رسول بهارلو / دکتر علیرضا پیمان فر، دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر محمد فروزش فرد  به شماره/-/پایان نامه اینترنی نگار عمادالدین  با عنوان بررسی تاثیر درمان با داروی ضد افسردگی سه حلقه ای نورتریپتلین بر سطح پرولاکتین سرم در بیماران مبتلا به میگرن نیازمند درمان نگهدارنده و ارتباط آن با پیامد های بیماری
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر ابوالفضل عبداله پور  به شماره/-/پایان نامه رزیدنتی ایسان طراوتی  با عنوان مقایسه اثر ترکیب کتامین  پروپوفول  با کتامین  تیوپنتال  طی بیهوشی الکتروشوک درمانی در بهبود علایم افسردگی در بیماران با اختلال افسردگی اساسی : یک کارآزمایی بالینی شاهد دار تصادفی در بیمارستان کوثر سمنان " 

صد و سی و نهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و سی و نهمین ،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 04/07/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: ، دکتر محمد امیر سرابی، دکتر ارش اردستانی زاده، دکتر مجید میر محمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر رسول بهارلو / دکتر علیرضا پیمان فر، دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی دکتر مجید فروتن به شماره27-325پایان نامه رزیدنتی سحر صامدی با عنوان بررسی سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع دو مراجعه­ کننده به بیمارستان کوثر سمنان در سال 1400 و مقایسه­ی آن با بیماران غیر دیابتی
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر محبوبه دربان  به شماره14-290پایان نامه اینترنی پارمیس معروفی  با عنوانبررسی بروز و پیش‌آگهی سایتوپنی در ازمایش  روز اول بیماران بستری مبتلا به کووید-19  متوسط و شدید در بیمارستان کوثر و ارتباط آن با سایر فاکتور‌ها "

صد و چهلمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و چهلمین ،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 11/07/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: ، دکتر محمد امیر سرابی، دکتر ارش اردستانی زاده، دکتر مجید میر محمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر رسول بهارلو / دکتر علیرضا پیمان فر، دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر ابوالفضل عبدالله پور  به شماره//-//پایان نامه اینترنی پریناز میراخورلی  با عنوان مقایسه اثر داروهای متوکلوپرامید و لیدوکایین در کاهش درد هنگام تزریق وریدی پروپوفول در القای بیهوشی عمومی با و بدون تورنیکه ، بیمارستان کوثر، استان سمنان ، 1400
 • پروپوزال به راهنمایی دکتر ابوالفضل عبدالله پور  به شماره//-//پایان نامه اینترنی فرزانه بهمنی مطلق  با عنوان مقایسه اثر داروهای کتورولاک و لیدوکایین در کاهش درد هنگام تزریق وریدی پروپوفول در القای بیهوشی عمومی با یا بدون تونیکه ، بیمارستان کوثر، استان سمنان ، 1400

صد و چهل و یکمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و چهل و یکمین ،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 18/07/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: ، دکتر محمد امیر سرابی، دکتر ارش اردستانی زاده، دکتر مجید میر محمدخانی، دکتر کامران قدس، / مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر محمد معماریان  به شماره438-5پایان نامه اینترنی زهرا شعبانی خطیب  با عنوانبررسی تاثیر هموپرفیوژن بر روند درمان بیماران مبتلا به کووید 19 بستری در بیمارستان کوثر سمنان طی اسفند 98 الی خرداد 1400
 • پروپوزال به راهنمایی دکتر امیر مولایی  به شماره11-225پایان نامه اینترنی مهسا مسلم ثمرین  با عنوانتاثیر سم بوتولینیوم بر بهبود عملکرد عضلانی  در کودکان مبتلا به فلج مغزی نوع اسپاستیک مراجعه کننده به کلینیک جراحی پلاستیک بیمارستان کوثر سمنان از فروردین 1399 تا فروردین 1400

صد و چهل و دومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و چهل و دومین ،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 25/07/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: ، دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میر محمدخانی، دکتر مجید فروتن/ دکتر محمد رضا مونسان / مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر مجید فروتن  به شماره//-//پایان نامه رزیدنتی سحر صامدی  با عنوانبررسی سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به کووید 19 و دیابت شیرین نوع دو مراجعه­کننده به بیمارستان کوثر سمنان در سال 1400 و مقایسه­ی آن با بیماران مبتلا به کووید 19 و غیر دیابتی
 • پروپوزال به راهنمایی دکتر آتوسا نجم الدین  به شماره13-252پایان نامه اینترنی کیمیا محمدی  با عنوان بررسی شیوع هایپوتیروییدی آشکار و تحت بالینی و برخی عوامل موثر بر آن در خانم های باردار مراجعه کننده به کلینیک غدد دانشگاه علوم پزشکی سمنان از تاریخ تیر ماه سال 1399 تا تیر ماه 1400

صد و چهل و سومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و چهل و سومین ،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 9/08/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: ، دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میر محمدخانی/ دکتر ارش اردستانی زاده/ دکتر محمد رضا مونسان / دکتر ملیحه یارمحمدی/ دکتر کامران قدس/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر هانیه صبوری  به شماره//-// پایان نامه اینترنی مصطفی  نجفی  با عنوان” بررسی فاکتور های خطر مرتبط با مرگ و میر در بیماران کرونایی در بخش بستری و بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کوثر سمنان از اسفند 98 تا اسفند 99
 • طرح تحقیقاتی دکتر کامران قدس  به شماره//-//  با عنوان کاربرد کاتتر ورید مرکزی برای مدیریت درناژ پلورال افیوژن: بررسی کیفیت زندگی و شدت درد بیماران بیمارستان کوثر سمنان سال1400-1401

صد و چهل و چهارمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و چهل و چهارمین ، جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 16/08/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: ، دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میر محمدخانی/ دکتر ارش اردستانی زاده/ دکتر رسول بهارلو / دکتر ملیحه یارمحمدی/ دکتر علیرضا پیمان فر/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر رسول بهارلو  به شماره7-473 پایان نامه دستیاری سارا رضایی   با عنوان بررسی میزان بیان فاکتورهای تنظیمی PD1، PDL1، CTLA4، TIGIT، Fas و FasL در خون بیماران مبتلا به COVID-19 و ارتباط آن با علائم بالینی
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر محمد رضا مونسان  به شماره4-375 پایان نامه دستیاری دکتر محفوظه سادات خاتمی  با عنوان بررسی اثر درمان رمدسیویر بر روی بیماران covid 19 بر اساس تاثیر آن بر تغییرات آزمایشگاهی و Out come بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر  سمنان در سال 1400
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر  امیر مولایی  به شماره--- پایان نامه اینترنی بهتاب یعقوبی   با عنوان بررسی میزان موفقیت ترمیم در آسیب تروماتیک اعصاب مدین،  اولنار و دیژیتال در بیماران ترومایی ارجاع شده به بخش جراحی پلاستیک بیمارستان کوثر طی سال های ۹۵-۹۹

صد و چهل و پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و چهل و پنجمین ، جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 23/08/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: ، دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میر محمدخانی/ دکتر ارش اردستانی زاده/ دکتر رسول بهارلو / دکتر ملیحه یارمحمدی/ دکتر علیرضا پیمان فر/ دکتر محمدرضا مونسان/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر آتوسا نجم الدین  به شماره ....-27پایان نامه اینترنی ویدا محمودی   با عنوان بررسی رابطه‌ی بین شاخص‌ التهابی رژیم غذایی و خطر دیابت شیرین نوع 2 در بیماران مراجعه کننده به کلینیک غدد دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال 1400
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر نیلوفر صفایی  به شماره ..1-3..پایان نامه اینترنی زمرد کاشی  با عنوان بررسی ارتباط داروهای انتی سایکوتیک با تغییرات نوار قلب در بیماران اسکیزوفرنی بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان کوثر  در سال 92-99

 

صد و چهل و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و چهل و ششمین ، جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 30/08/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: ، دکتر محمد امیر سرابی، دکتر سجاد رحیمی/ دکتر ارش اردستانی زاده/ دکتر رسول بهارلو / دکتر محمدرضا مونسان/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر آتوسا نجم الدین  به شماره 2.2-..پایان نامه اینترنی مرضیه غضنفری  با عنوان بررسی نتایج سنجش تراکم استخوان و برخی عوامل موثر بر آن در زنان شهر سمنان در بازه‌ی زمانی سال 1398 1399
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر اتوسا نجم الدین  به شماره ..-.. پایان نامه اینترنی مهدی امینی الاشتی  با عنوان بررسی اثر متفورمین بر مرگ و میر ناشی از کویید 19 در بیماران دیابتی بیمارستان کوثر سمنان سال 1399

 

صد و چهل و هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و چهل و هفتمین ، جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 07/09/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میر محمدخانی/ دکتر ارش اردستانی زاده/ دکتر محمدرضا مونسان/ دکتر رسول بهارلو/ دکتر ملیحه یارمحمدی/دکتر سمیرا محرابی پری/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر فرهاد ملک  به شماره //-..پایان نامه اینترنی حنانه عقیلی  با عنوان ارزیابی برنامه استاد مشاور از دیدگاه دانشجویان پزشکی)مقطع استاجری) دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال1400

صد و چهل و هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و چهل و هشتمین ، جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 14/09/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: ، دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میر محمدخانی/ دکتر ارش اردستانی زاده/ دکتر محمدرضا مونسان/ دکتر سجاد رحیمی/ دکتر محمد صادق/ دکتر رسول بهارلو/دکتر سمیرا محرابی پری/ مریم همتی  در محل دفتر توسعه تحقیقات برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر آتوسا نجم الدین  به شماره //-..پایان نامه اینترنی ثمین احمدی  با عنوانبررسی ارتباط میزان تبعیت از رژیم دارویی در مصرف مکمل­های ویتامین دی با جبران کمبود ویتامین دی در بیماران مراجعه­ کننده به کلینیک غدد بیمارستان کوثر سمنان
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر رامین طاهری  به شماره //-..پایان نامه اینترنی پویا میرزایی  با عنوان بررسی شیوع رخداد بیماری های روان در بیماران مبتلا به آلوپسی آراتا مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان کوثر  در نیم سال دوم 1400

صد و چهل و نهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و چهل و نهمین ، جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 21/09/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، / دکتر ارش اردستانی زاده/ دکتر محمدرضا مونسان/ دکتر سجاد رحیمی/ دکتر محمد صادق/ دکتر رسول بهارلو/دکتر سمیرا محرابی پری/ دکتر ملیحه یارمحمدی/مریم همتی  در محل دفتر توسعه تحقیقات برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر محمد فروزش فرد  به شماره //-..پایان نامه اینترنی کیمیا ثبوتی  با عنوان تاثیر داروی فلوکستین بر سیر بالینی و تغییرات آزمایشگاهی بیماران مبتلا به کرونا
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر شهرزاد ایزدی  به شماره //-..پایان نامه اینترنی پردیس نقیبی  با عنوان بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین  D با شدت بیماری در بیماران مبتلا به کووید 19 بستری در بیمارستان کوثر سمنان

 

صد و پنجاهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و پنجاهمین ، جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 28/09/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، / دکتر محمدرضا مونسان/ دکتر سجاد رحیمی/ دکتر محمد صادق/ دکتر رسول بهارلو/دکتر سمیرا محرابی پری/ دکتر ملیحه یارمحمدی/مریم همتی  در محل دفتر توسعه تحقیقات برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر علی گوهری  به شماره //-..پایان نامه اینترنی سید سعید احمد پناه  با عنوانبررسی توصیفی علایم و نشانه های آزمایشگاهی و پیامد نهایی  بیماران مبتلا به کووید 19 بستری در بیمارستان کوثر سمنان در موج اول (کرونای چینی اولیه) و پنجم (کرونای هندی یا دلتا) (فروردین 1399 با مرداد 1400)
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر اتوسا نجم الدین  به شماره //-..پایان نامه اینترنی نوید ایمانی خوشخو  با عنوانبررسی تاثیر مصرف استاتین ها برروی میزان مرگ و میر ناشی از covid-19 در بیماران بستری بیمارستان کوثر سمنان طی نیمه اول سال 1400

صد و پنجاه و یکمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و پنجاه و یکمین ، جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 19/10/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، / دکتر محمدرضا مونسان/ دکتر سجاد رحیمی/ دکتر ارش اردستانی، دکتر محمد صادق/ دکتر رسول بهارلو/دکتر سمیرا محرابی پری/ دکتر ملیحه یارمحمدی/مریم همتی  در محل دفتر توسعه تحقیقات برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر امیر مولایی  به شماره225-4پایان نامه اینترنی فاطمه میرزاوند  با عنوانبررسی اثر بوتولینوم توکسین در درمان هایپرهیدروز اولیه دربیماران مراجعه کننده به بخش جراحی پلاستیک بیمارستان کوثرسمنان طی سال های1398-1396
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر بهنار بهنام  به شماره /15-47پایان نامه اینترنی محمد میرزایی  با عنوانبررسی ارتباط سطح هوش هیجانی و نشانه های اختلال شخصیت مرزی در دانشجویان پزشکی در دوران کرونا در نیمه دوم سال 1399-1400

صد و پنجاه و دومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و پنجاه و دومین ، جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 03/11/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، / دکتر محمدرضا مونسان/ دکتر سجاد رحیمی/ دکتر ارش اردستانی، دکتر محمد صادق/ دکتر رسول بهارلو/دکتر سمیرا محرابی پری/ دکتر ملیحه یارمحمدی/مریم همتی  در محل دفتر توسعه تحقیقات برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر یارمحمدی  به شماره//-//پایان نامه اینترنی علی بابایی زاد  با عنوانبررسی تاثیر هیپوکلسمی و هیپرکلسمی بر شدت بیماری کووید-۱۹ و میزان مرگ و میر ناشی از آن در مرکز آموزشی کوثر سمنان از آغاز اسفند ۱۳۹۸ تا پایان شهریور ۱۴۰۱
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر ثریا دوستمحمدیان  به شماره ///-//پایان نامه اینترنی زهره بابازاده کمانگر  با عنوان بررسی ارتباط الگوهای غذایی دریافتی با شاخص کنترل قند خون در بیماران بزرگسال مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک غدد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال 1401-1400

صد و پنجاه و سومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و پنجاه و سومین ، جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 10/11/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، / دکتر محمدرضا مونسان/ دکتر ارش اردستانی، دکتر محمد صادق/ دکتر رسول بهارلو/دکتر سمیرا محرابی پری/دکتر مجید فروتن/ دکتر شهرزاد ایزدی/ دکتر ملیحه یارمحمدی/مریم همتی  در محل دفتر توسعه تحقیقات برگزار  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر نجم الدین  به شماره//-//پایان نامه رزیدنتی سعید عاشقیان با عنوانبررسی رابطه بین سطح پروتین سیرتوئین و عوارض بیماری دیابت در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه غدد دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر محمد معماریان  به شماره ///-//پایان نامه اینترنی رضوانه دامغانیان  با عنوان” بررسی میزان اثربخشی نبولایز لازیکس (فروزماید) در کاهش علائم بالینی ، تعداد روزهای بستری و نیاز به  O2مکمل در منزل ، بهبود کیفیت زندگی و پارامترهای التهابی پروگنوستیک در بیماران مبتلا به کووید 19 بستری در بخش کرونای بیمارستان کوثر سمنان از زمستان 1400 تا زمستان 1401

صد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و پنجاه و  چهارمین ،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 17/11/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر مجید میرمحمدخانی/دکتر ارش اردستانی، دکتر محمد صادق/دکتر مجید فروتن/ دکتر ملیحه یارمحمدی/دکتر شهرزاد ایزدی/دکتر رسول بهارلو/ مریم همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 

 

 

 

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر نجم الدین  به شماره//-//پایان نامه اینترنی الهه حسین زاده با عنوان بررسی یافته‌های سونوگرافی در بیماران تیروئیدیت هاشیموتو مراجعه کننده در سال -14011400 به کلینیک فوق تخصصی غدد بیمارستان کوثر سمنان 
 •  پروپوزال به راهنمایی  دکتر اتوسا نجم الدین  به شماره ///-//پایان نامه اینترنی الهام فرهنگی  با عنوان بررسی علل تیروئیدکتومی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر شهر سمنان و عوامل مرتبط با آن از سال 1395 الی1399

صد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و پنجاه و  پنجمین ،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 08/12/00  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر محمدرضا مونسان/ دکتر مجید فروتن/ دکتر علی گوهری/دکتر رسول بهارلو/ دکتر سمیرا محرابی/مریم همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر نیلوفر صفایی  به شماره//-//پایان نامه اینترنی احسان عبادتی پور با عنوان بررسی اثر تمرینات تن آرامی جاکوبسن در کاهش اضطراب کادردرمان درگیر با بیماران مبتلا به COVID19 در بیمارستان کوثر شهرستان سمنان درسال 1400-۱۴۰1 "

 

 • طرح تحقیقاتی  دکتر فروزش فرد  به شماره ///-// با عنوانبررسی اثر بخشی رمدسیویر در درمان کویید 19; مطالعه سیستماتیک

 

پایان جلسات شورای پژوهشی در سال 1400