هشتاد و نهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

هشتاد و نهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 2/2/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر محمد رضا مونسان، و مریم همتی  در محل ساختمان آموزش  بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر نوید علمی صدر به شماره  435_1 پایان نامه اینترنی الناز صابر، با عنوان " مقایسه اثر قطره بتاکسولول 0.5% و بریمونیدین 0.2% در پیشگیری از افزایش فشار داخل چشمی به دنبال کپسولوتومی  خلفی  با لیزر Nd:YAG "
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر نیلوفر صفایی  به شماره  12_369 پایان نامه اینترنی محمد امینی، با عنوان " مقایسه شیوع اختلال اضطراب منتشر در پرستاران کار شیفتی و روزکار بیمارستان‌های آموزشی شهر سمنان در سال 1398" 

نود و یکمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

نود و یکمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 9/2/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمد رضا مونسان، دکتر آرش اردستانی زاده،دکتر الهه جندقی/ مریم همتی در محل ساختمان آموزش  بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر الهه جندقی به شماره  407_2 پایان نامه رزیدنتی قباد رحیمی برنجستانکی،  با عنوان "  بررسی سطح سرمی Anti TPO  در بیماران مبتلا به سرطان پستان و مقایسه آن با گروه کنترل و ارتباط آن با فاکتور های آزمایشگاهی و بالینی پیش آگهی دهنده "
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر رضا دبیری  به شماره  6_282 پایان نامه دستیاری  دکتر طاهره لکزایی،  با عنوان  "بررسی ارتباط نسبت تعداد پلاکت به قطر ورید پورت با وجود واریس مری در بیماران سیروزی " 

نود و دومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

نود و دومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 23/2/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمد رضا مونسان، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر  الهه جندقی و  مریم همتی در محل ساختمان آموزش  بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر بهادر باقری به شماره  296_7 پایان نامه اینترنی فاطمه فیضی،  با عنوان "  مقایسه اثرات  دکسمدتومیدین و پروپوفول بر سطح سرمی S100B  و NSE در بیماران تروماتیک مغزی :یک کار آزمایی بالینی تصادفی شده در بیماران بیمارستان کوثر در سال  1399"
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر محمد امیر سرابی  به شماره  3_502 پایان نامه دستیاری  دکتر شاهرخ مقصودلو،  با عنوان  " بررسی ارتباط RDW با پیش آگهی در مبتلایان به سرطان پستان "
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر محبوبه دربان  به شماره  9_290 پایان نامه دستیاری  محمد بهرامی کوتنایی ،  با عنوان  " مقایسه ی وضعیت پرون و سوپاین  بر میزان اکسژیانسیون بیماران مبتلا به کوید- 19 با هیپوکسمی حاد تحت درمان با ماسک رزرو بگ: یک کار آزمایی بالینی تصادفی شده در بیمارستان کوثر سمنان "

نود و سومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

نود و سومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 6/3/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر آرش اردستانی  زاده، دکتر الهه جندقی/  مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر مجید فروتن  به شماره  325_15 پایان نامه اینترنی سعید قاسمی،  با عنوان "  ارزیابی نتایج  آسپیراسیون سوزنی تیروئید (FNA)  بر حسب نتایج سونوگرافی در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی کوثر سمنان بین سالهای 1398-1393"
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر مجید فروتن  به شماره  21_325 پایان نامه اینترنی  امید صادقی اورنگی،  با عنوان " سواد سلامت و ارتباط آن با تبعیت از رژیم دارویی در بیماران مبتلا یه دیابت نوع دو در سمنان " 

نود و چهارمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

نود و چهارمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 20/3/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمد رضا مونسان، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر الهه جندقی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر نیلوفر صفایی  به شماره  369_9 پایان نامه اینترنی فاطمه انصافی،  با عنوان "  بررسی رضایت زناشویی در خانم های باردار مراجعه کننده به مراکزدرمانی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال  ۹۸
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر محبوبه دربان  به شماره  10_290 پایان نامه رزیدنتی  صبا صافدل،  با عنوان " مطالعه اثر بخشی داروی رسیژن  بر فاکتورهای التهابی و یافته های CT-Scan بیماران مبتلا به covid- 19 در بیمارستان کوثر سمنان: یک کار آزمایی بالینی تصادفی "
 • طرح تحقیقاتی   به شماره3_ 503 ،  با عنوان " بررسی اثر درمانی عصاره رز دمشقی یا گلاب در بیماران مبتلا به COVID-19 مراجعه کننده به بیمارستان کوثر : یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده" 

نود و پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

نود و پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 3/4/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمد رضا مونسان، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر الهه جندقی، دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 •  پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر نیلوفر صفایی  به شماره  369_3پایان نامه اینترنی سید هادی زینعلی، با عنوان "  ارزیابی اختلالات روانپزشکی در بیماران جدید مبتلا به سرطان شهر سمنان "
 • و  پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر رضا دبیری  به شماره 282_7 پایان نامه رزیدنتی دکتر عباس کشاورز، با عنوان " اثر پروبیوتیک بر ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری، یک کارآزمایی بالینی کورسازی شده " 

نود و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

نود و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 10/4/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمد رضا مونسان، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر الهه جندقی، دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید  و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر نیلوفر صفایی  به شماره  369_14پایان نامه اینترنی زهرا فریدونی، با عنوان " بررسی ارتباط اضطراب در بیماران آسمی با شدت و سطح کنترل بیماری در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان "
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر رضا دبیری  به شماره 282_8 پایان نامه رزیدنتی دکتر سعیده سادات موسوی زاده جزایری،  با عنوان " اثر پروبیوتیک بر عوارض ناشی از درمان ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری، یک کارآزمایی بالینی کورسازی شده " 

نود و هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

نود و هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 24/4/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر آرش اردستانی زاده و دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • طرح  های تحقیقاتی مجری: دکتر محمد رضا ملکی ورکی  به شماره  514_1 و 514_2،  با عنوان بررسی میزان سطح سرمی ویتامین د در بیماران مبتلا به covid19، و بررسی ارتباط با پیش آکهی بیماری در بیماران کووید 19مراجعه کننده به اورژانسهای بیمارستانهای رازی و امام و گلستان اهواز "
 •   پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر بهناز بهنام  به شماره 47_7 پایان نامه اینترنی یاسمن اله قلی،  با عنوان " بررسی اپیدمیولوژیک اقدام کنندگان به خودکشی مراجعه کننده به بیمارستان کوثر شهر سمنان در سال های  1394تا1397 " 

نود و هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

نود و هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 7/5/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر آرش اردستانی زاده و دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر مجید فروتن  به شماره  325_24 پایان نامه رزیدنتی دکتر محبوبه نعمت نژاد  با عنوان بررسی اثر زنجبیل بر ایندکس مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع2، یک کارآزمایی بالینی تصادفی " 
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر ستاره سلطانی  به شماره 16_7 پایان نامه اینترنی رامتین دبستانی،  با عنوان " بررسی میزان عود فیشر آنال مزمن به دنبال تزریق بوتاکس و عوامل موثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر شهر سمنان، 1395 الی 1398" 

نود و نهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

نود و نهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 14/5/99  در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده و دکتر ملیحه یارمحمدی، دکتر الهه جندقی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر محمد امیر سرابی  به شماره  502_2 پایان نامه رزیدنتی دکتر پیمان خسروی پور  با عنوان مقایسه تاثیر پگفیلگراستیم با فیلگراستیم بر میزان نوتروفیل بیماران مبتلا به سرطان  تحت شیمی ­درمانی، یک کارآزمایی بالینی تصادفی " 
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر محمد امیر سرابی  به شماره 502_4 پایان نامه رزیدنتی دکتر سید علی مدنی لمراسکی،  با عنوان " بررسی اثر محافظتی قرص زردچوبه بر سمیت کلیوی مربوط به سیس پلاتین در مبتلایان به سرطان " 

صدمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صدمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 28/5/99 در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده و دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر بهناز بهنام  به شماره  47_6 پایان نامه اینترنی فاطمه نوری فرد  با عنوان" بررسی سطح ویتامین دی افراد مبتلا به دمانس ساکن آسایش گاه های شهر سمنان و مقایسه­ ی آن با افراد سالم؛ 99-1398"
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر کامران قدس  به شماره 116_7 پایان نامه اینترنی فاطمه معینی پور، با عنوان " بررسی آریتمی های قلبی بعد از عمل برداشت آنوریسم بطن چپ در بیمارستان امام رضای  مشهد و کوثر سمنان1395-1398" 

صد و یکمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و یکمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 11/6/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر محمد رضا مونسان، مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر کامران قدس  به شماره  116_9 پایان نامه اینترنی مریم فلاحی  با عنوان" بررسی کیفیت زندگی بیماران پس از عمل جراحی CABG در بیمارستان کوثر استان سمنان در سال 1398 -99
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر ملیحه یارمحمدی  به شماره 331_19 پایان نامه رزیدنتی  محمد اصغرنیا، با عنوان "بررسی ارتباط بین الکترولیت­های خون با مرگ و میر در بیماران مبتلا به کرونا در زمان همه گیری " 

صد و دومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و دومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 18/6/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده و دکتر محمدرضا مونسان، دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر محمدرضا مونسان  به شماره  375_2  پایان نامه رزیدنتی محفوظه سادات خاتمی  با عنوان" مقایسه اثر درمانی کتامین انفوزیون با فنتانیل وریدی در کاهش درد بیماران مراجعه کننده با رنال کولیک به اورژانس بیمارستان کوثر سمنان"
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر بابک حسین زاده  به شماره 107_17 پایان نامه اینترنی رویا وفایی،  با عنوان " بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرسنل مراقبت های بهداشتی خط مقدم مبارزه با کووید 19 در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال 1399"  

صد و سومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و سومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 25/6/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی،  دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر امیر مولایی، مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر امیر مولایی  به شماره  225_9  پایان نامه اینترنی محمد نوزارع  با عنوان" بررسی  کلیه اقدامات جراحی انجام شده برای بیماران مبتلا به COVID-19 در بیمارستان کوثر سمنان "
 • و  پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر امیر مولایی  به شماره 225_6 پایان نامه اینترنی مهرآرا همتی،  با عنوان " بررسی فراوانی پاسخ به درمان با بوتولینوم توکسین نوع A در بیماران مبتلا به سردرد میگرنی مقاوم  به  درمان طبی در  کلینیک جراحی پلاستیک  ( 95_99)" 

صد و چهارمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و چهارمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 8/7/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات تصویب رسید :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر امیر مولایی  به شماره  225_5  پایان نامه اینترنی مهدیه انصاری نیا  با عنوان" بررسی فراوانی عوارض تزریقات بوتاکس در پیشانی و دورچشم درکلینیک جراحی پلاستیک از سال 1395 الی 1399 "
 • و  پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر رامین طاهری  به شماره 29_27 پایان نامه اینترنی حامد نیک پوریان،  با عنوان " بررسی ارتباط بین کیفیت خواب و شدت آکنه در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه آموزشی پوست شهرستان سمنان " 

صد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 15/7/99   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی،  دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده و دکتر محمدرضا مونسان،  دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم  همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات تصویب رسید :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر محبوبه دربان  به شماره  290_12  پایان نامه رزیدنتی سعیده سادات موسوی جزایری  با عنوان" بررسی پیامد نهایی و عوارض ناشی از هموپرفیوژن در بیماران مبتلا به کووید 19 بستری در بیمارستان کوثر سمنان در زمان همه گیری"
 • و  پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر محمدرضا مونسان  به شماره 375_3 پایان نامه اینترنی زهرا حمیدی مهر،  با عنوان "  بررسی میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان دوره­ های کارورزی و دستیاری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در استفاده از لوله­ گذاری داخل تراشه به کمک دارو؛ 1399"

صد و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 22/7/99   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده و دکتر محمدرضا مونسان، دکتر بابک حسین زاده، دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر آتوسا نجم الدین  به شماره  252_21  پایان نامه رزیدنتی محمد مومنی  با عنوان" مقایسه یافته ­های سی تی اسکن قفسه سینه در بیماران دیابتی و غیر دیابتی مبتلا به کووید-19 بستری در بیمارستان فیروزآبادی و کوثرسمنان در زمان همه گیری "  و
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر مجید فروتن به شماره  325_23  پایان نامه اینترنی حنانه اسماعیلی  با عنوان" مقایسه سطح سرمی دوپامین بیماران غیر دیابتی با بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک کوثر سمنان و ارتباط آن با آنزیم های کبدی ، پروفایل لیپید و شاخص های قندی در سال  1400-1399 "  

صد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 29/7/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمدامیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر ملیحه یارمحمدی/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر آتوسا نجم الدین  به شماره  252_19 پایان نامه رزیدنتی هدی آریان  با عنوان"  تعیین میزان مورتالیتی و عوامل خطر بیماران دیابتی مبتلا به کووید 19 بستری در بیمارستان کوثر سمنان در شش ماهه اول سال 1399"  
 • و  پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر نیلوفر صفایی  به شماره 369_18 پایان نامه اینترنی فاطمه معدنی پور،  با عنوان "  بررسی شیوع بیماری پنیک در بیماران با علائم قلبی مراجعه کننده  به درمانگاه قلب بیمارستان کوثر سمنان در سال 1399"

صد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 6/8/99   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر مجید فروتن/ دکتر محمدرضا مونسان/ مریم همتی در محل دفتر توسعه تحقیقات  برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر مجید فروتن  به شماره  325_22 پایان نامه اینترنی شیوا طاهریان  با عنوان"  مقایسه سطح سرمی سروتونین بیماران غیر دیابتی  با بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک کوثر سمنان در سال 1400"  و
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر مجید فروتن  به شماره  325_23 پایان نامه اینترنی حنانه اسماعیلی  با عنوان"  مقایسه سطح سرمی دوپامین بیماران غیر دیابتی  با بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک کوثر سمنان در سال 1400

صد و نهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و نهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 20/8/99   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر بابک حسین زاده/ مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر محبوبه دربان  به شماره 290_11 پایان نامه رزیدنتی دکتر عباس کشاورز  با عنوانمقایسه عوارض و پیامدهای ناشی از تهویه غیرتهاجمی (NIV) مداوم و غیر مداوم در بیماران مبتلا به کووید 19 شدید، یک مطالعه مقدماتی " 
 

 صد و دهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و دهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 27/8/99   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر داریوش پهلوان، دکتر بابک حسین زاده/ مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر داریوش پهلوان  به شماره 217_21 پایان نامه اینترنی شایان اخیانی  با عنوان" بررسی فراوانی فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان کوثر و امیرالمومنین دانشگاه علوم پزشکی سمنان- سال 99"  و 
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر نیلوفر صفایی  به شماره 217_21 پایان نامه اینترنی سید محمود رضوی  با عنوانبررسی شیوع کمبود ویتامیندر بیماران مبتلا به افسردگی مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی بیمارستان کوثر و عوامل مرتبط با آن"
 
صد و یازدهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و یازدهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 4/9/99   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر محمد رضا مونسان، دکتر ملیحه یارمحمدی، دکتر آتوسا نجم الدین/ مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر آتوسا نجم الدین  به شماره 252_... پایان نامه اینترنی بیتا امیری  با عنوان"  مقایسه تعداد سلول‌های CD4 سرمی در بیماران دیابتی و غیر دیابتی مبتلا به کویید۱۹"  
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر امیر مولایی   پایان نامه اینترنی فاطمه مقنی  با عنوان" بررسی میزان بقا در بیماران مبتلا به Covid-19 که در بیمارستان کوثر سمنان تحت اعمال جراحی ماژور قرار گرفته اند" 
 •  پروپوزال به راهنمایی  دکتر ستاره سلطانی  به شماره 17_7 پایان نامه اینترنی کوثر اسکندری  با عنوان" بررسی ارتباط درد ناشی از رگ گیری وریدی قبل از عمل با درد بعد از عمل کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی بیمارستان کوثر سمنان، 1401- 1399" 

صد و دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 11/9/99  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر آرش اردستانی زاده،  دکتر محمدرضا مونسان/ مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر آتوسا نجم الدین  به شماره 252_16 پایان نامه اینترنی محبوبه سپهری  با عنوان"  بررسی فراوانی حوادث کاردیووسکولار و سربرووسکولار در بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در دو گروه بیماران دیابتی (تحت درمان با انسولین و داروهای خوراکی) و غیردیابتی  در بیمارستان فیروزآبادی در سال ۱۳۹۹
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر بهناز بهنام  به شماره 47_13 پایان نامه اینترنی فرزانه وفائیان  با عنوان" مقایسه سلامت روانی پرسنل درمانی و اداری  بیمارستان کوثر سمنان در دوران کرونا  در سال 1399" 
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر بهناز بهنام  به شماره 47_14 پایان نامه اینترنی فاطمه نوری فرد  با عنوان" مقایسه خود بیمارانگاری در پرسنل درمانی و اداری  بیمارستان کوثر سمنان در دوران کرونا  در سال 1399"  

صد و سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 18/9/99   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس،  دکتر محمدرضا مونسان، دکتر بابک حسین زاده،دکتر آرش اردستانی زاده دکتر ملیحه یارمحمدی، مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر امیر مولایی  پایان نامه اینترنی فاطمه یاراحمدی  با عنوان" بررسی رضایت‌مندی بیماران و نتایج درمانی در بیماران مبتلا به کانسر پوستی سر و گردن درمان شده با فلپ‌های موضعی در بخش جراحی پلاستیک بیمارستان کوثر سمنان "
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر کامران قدس  به شماره 116_.. پایان نامه اینترنی یاسمین معینی پور  با عنوان" بررسی آریتمی های قلبی بعد از عمل برداشت انوریسم بطن چپ در بیمارستان امام رضای  مشهد و کوثر سمنان1395-1398" 

صد و چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 25/9/99   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر بابک حسین زاده، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر ملیحه یارمحمدی، دکتر رسول بهارلو، مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر محبوبه دربان به شماره 290_13پایان نامه رزیدنتی مژده حاجی منیری  با عنوان"  مقایسه تاثیر تهویه مکانیکی غیرتهاجمی (NIV) مداوم و غیر مداوم بر سیر بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به کووید 19 شدید، یک مطالعه مقدماتی "
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر علیرضا پیمان فر  به شماره .._.. پایان نامه اینترنی رضا مسروری گفشگر کلایی با عنوان" بررسی ارتباط افسردگی با سوء هاضمه عملکردی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان کوثر سمنان ( سال 1399) " 

صد و پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 2/10/99   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر بابک حسین زاده، دکتر رسول بهارلو، مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر پرویز کوخایی  به شماره .._.. پایان نامه اینترنی محمد علی کولوبندی و سورنا نبوی  با عنوان بررسی آگاهی پزشکان، کارورزان و پرستاران تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به آنافیلاکسی "
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر ستاره سلطانی  به شماره .._.. پایان نامه اینترنی مهدیس آقایی  با عنوان" مقایسه اثر «بوتاکس(سم بوتولینیوم)» با «بوتاکس بهمراه پماد دیلتیازم» در درمان فیشر آنال مزمن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه مرکز آموزشی درمانی بیمارستان کوثر سمنان، 1399 الی 1400"

 

صد و شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 9/10/99   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر رسول بهارلو، مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر رامین طاهری  به شماره .._.. پایان نامه اینترنی سحر بینش با عنوان  "بررسی ارتباط ابتلا به ویتیلیگو با کاهش شنوایی درشهر سمنان "
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر بهناز بهنام  به شماره .._.. پایان نامه اینترنی عطاا... مرادلو  با عنوان" بررسی میزان اختلال استرس پس از سانحه و اختلال وسواسی - جبری در مبتلایان به کرونا در شهرستان سمنان در 3 ماه اول سال 1399" 

صد و هفدهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و هفدهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 23/10/99   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر رسول بهارلو، دکتر مجید فروتن، مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر نیلوفر صفایی  به شماره .._.. پایان نامه اینترنی زهرا بهادری با عنوان  " مقایسه عوارض بوپرنورفین ، متادون و تنتور اپیوم به عنوان درمان های جایگزین مواد مخدر: یک مطالعه مقطعی در مرکز مطالعات اعتیاد ایران  "

 

صد و هجدهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

 

صد و هجدهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 14/11/99   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر رسول بهارلو، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر علیرضا پیمان فر، مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر ستاره سلطانی  به شماره 14_7 پایان نامه اینترنی مهشید قاسم زاده با عنوان "  بررسی اثر محلول گلوکز خوراکی بر درد حین ختنه  در شیرخواران مراجعه کننده به درمانگاه مرکز آموزشی درمانی بیمارستان کوثر سمنان، 1400- 1399"
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر نیلوفر صفایی  به شماره .._369پایان نامه اینترنی نگین رهنما با عنوان"  بررسی اختلالات شناختی و بررسی ارتباط آن با عوامل خطر همراه در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس با درجه ناتوانی خفیف در بیمارستان کوثر شهر سمنان در سال 1399"

 

صد و نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 21/11/99   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر رسول بهارلو، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر علیرضا پیمان فر، دکتر ملیحه یارمحمدی، مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر نیلوفر صفایی  به شماره 20_369 پایان نامه اینترنی سیدمحمود رضوی  با عنوان " بررسی رابطه شادکامی و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل  در بیمارستان کوثر سمنان در سال 1400"

صد و بیستمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و بیستمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 28/11/99  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر رسول بهارلو، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر علیرضا پیمان فر، دکتر ملیحه یارمحمدی، مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر بهناز بهنام  به شماره ..._... پایان نامه اینترنی المیرا وفایی  با عنوان  مقایسه فرسودگی شغلی در بهکاران و نگهبانان بیمارستان­های کوثر و امیرالمومنین سمنان در زمان همه­ گیری کرونا "

صد و بیست و یکمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و بیستمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 5/12/99  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر رسول بهارلو، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر علیرضا پیمان فر، دکتر ملیحه یارمحمدی، مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید:

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر آنا عبدالشاهی  به شماره 17_170 پایان نامه اینترنی میلاد خان زاده  گرمی  با عنوان  "جداسازی، شناسایی و بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های موجود در نمونه های خون بیماران کووید-19 بستری در بیمارستان "

صد و بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و بیست دومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 12/12/99  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر رسول بهارلو، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر علیرضا پیمان فر، دکتر ملیحه یارمحمدی، مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید:

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر بابک حسین زاده  به شماره ..._... پایان نامه رزیدنتی آیسان طراوتی  با عنوان  " بررسی حساسیت و ویژگی اندازه های آنتروپومتریک سر و صورت و تست گزیدن لب فوقانی در بیماران تحت بیهوشی عمومی به منظور پیش بینی لوله گذاری دشوار داخل تراشه در بیمارستان کوثر دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1400"
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر ستاره سلطانی  به شماره ..._... پایان نامه اینترنی الهه پسند معصومی  با عنوان  " مقایسه اثر تک دوز گاباپنتین و پره گابالین قبل از عمل بر درد بعد از عمل کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه مرکز آموزشی درمانی بیمارستان کوثر سمنان، 1400- 1399"

صد و بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 19/12/99  در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر محمد امیر سرابی، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر کامران قدس، دکتر محمدرضا مونسان، دکتر رسول بهارلو، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر علیرضا پیمان فر، دکتر ملیحه یارمحمدی، مریم همتی در محل ساختمان آموزش بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرط اصلاحات به تصویب رسید:

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر محمد امیر سرابی  به شماره ..._... پایان نامه اینترنی حمیدرضا گلستانه  با عنوان" بررسی میزان شیوع سایر بدخیمی ها در مبتلایان مولتیپل میلوما استان سمنان
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر نوید علمی صدر  به شماره ..._... پایان نامه اینترنی سیده صدیقه میرشریف  با عنوان"   مقایسه اثر تروپیکامید0.5 درصد و 1 درصد بر فشار داخل چشمی (IOP) بیماران دیابتی

پایان جلسات شورای پژوهشی در سال 1399